Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Cyngor Caerdydd yn ymateb i helynt y bins
  Mae’n wythnos bellach ers i Bingate daro rhai o ardaloedd y ddinas ac mae cyngor Caerdydd wedi ymateb i ymholiadau Pobl Caerdydd ynglŷn a’r hyn oedd y tu ôl i’r penderfyniad i ddosbarthu cannoedd o finiau i drigolion a beth fydd yn digwydd o hyn ymlaen.

 • Dracula: Dwys, Dryslyd ond Dal yn Diddanu
  Adolygiad Hannah Pearce    Nos Iau, bues i’n rhan o’r gynulleidfa yn Theatr Sherman yn gwylio addasiad Liz Lochead o’r clasur Dracula Dyma oedd perfformiad cyntaf Sherman Players ac felly roedd pwysau mawr ar ysgwyddau’r cast ifanc i wneud eu perfformiad cyntaf yn llwyddiant.

 • Gwyliau’r Haf yn y Ddinas
  Mae gwyliau’r ysgol wedi cyrraedd – ond ble’r aeth yr haul?? Ta beth, beth bynnag yw’r tywydd mae rhywbeth ymlaen yn y ddinas – dyma ganllaw sydyn Pobl Caerdydd i rhai o’r gweithgareddau sy ‘mlaen dros y gwyliau.

 • Cam yn agosach i gael arwydd Cymraeg ar Orsaf Heol y Frenhines
  Mae Network Rail a Chomisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau y byddant yn cyfarfod i drafod dyfodol arwydd uniaith Saesneg gorsaf Heol y Frenhines yng Nghaerdydd. Mae’r newyddion yma yn dilyn protest gan Gymdeithas yr Iaith ar ddydd Sadwrn ac ar ôl i ddilynwyr Pobl Caerdydd dynnu sylw at yr arwydd chydig wythnosau yn ôl.

 • Amser am fwy o gerddoriaeth Cymraeg yng ngwyliau Prydeinig ?
  Bethan Elfyn, rheolwr prosiect Gorwelion a chyflwynydd BBC Radio Wales sy’n ateb cwestiynau disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am ddyfodol cerddoriaeth Cymraeg yng ngwyliau Prydeinig.

 • Aelod cabinet cyngor yn addo ymweld âg ysgol Nant Caerau
  Yn dilyn cyflwyniad deuseb gan rieni ysgol Nant Caerau i gyngor Caerdydd ddoe mae aelod cabinet y cyngor wedi addo mynd ar ymweliad i’r ysgol. Fe ofynnodd Pobl Caerdydd am ymateb gan y cyngor i’r ddeuseb.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346