Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

 

Mehefin 2013

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Gareth Jones yn dod â Showboat i’r Bae
  Mae Gareth Jones, cyfarwyddwr cerdd Showboat wrth ei fodd yn byw yn y Bae ar ôl symud yma o Gilfynydd ym 2004 Yn ystod ei yrfa disglair gyda’r WNO o 1990 i 2008, mae Gareth wedi arwain 22 o gynhyrchiadau, popeth o Billy Budd i Turandot a Madam Butterfly.

 • Showboat yn angori yn y Ganolfan
  Gan Gwenda Richards  Yr wythnos hon fe fydd Showboat, cynhyrchiad Cape Town Opera o sioe gerdd Jerome Kerr ag Oscar Hammerstein yn gollwng angor yng nghanolfan y Mileniwm fel rhan o daith gyntaf y cwmni yn y DU ac Iwerddon.

 • Sawl Seren i fwyty James Sommerin ym Mhenarth ?
  Adolygiad Rhydian Dafydd Hir yw pob aros. Nôl ym mis Mawrth 2013 cyhoeddodd Chef Hermes ar ei flog y posibilrwydd y byddai James Sommerin yn dod i Benarth. Roedd sôn byddai’r bwyty yn agor ym mis Hydref, yna Tachwedd, yna mis Ionawr…Mawrth…Ebr ill… Tra bo pawb yn aros, cyhoeddodd Mark Adams gyfweliad gyda James Sommerin ei hun nôl ym mis Ionawr.

 • Trideg miliwn munud yn hanes Dawn French
  Adolygiad gan Gwenda Richards o sioe Dawn French yn y Theatr Newydd, Gorffennaf 17. Mae Dawn French yn drideg miliwn munud oed ac am gant ac ugain  ohonyn nhw (dwy awr i chi sy ddim yn  dda mewn maths), nos Iau, fe aeth Dawn a ni yn ôl mewn amser at rai o uchafbwyntiau’i bywyd.

 • Clebran ‘Da … Jenny Ogwen
  Mae Jenny Ogwen yn adnabyddus i lawer ohonom, ond dyma hi’n datgelu rhai cyfrinachau i Lois Eckley, a fu’n ei chyfweld ar ran Pobl Caerdydd …. Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV Wedi bod yn gweithio yn y cyfrynge am dros hanner canrif! Disgrifiwch eich swydd mewn un frawddeg.

 • TROI’R ANWELEDIG YN WELADWY YNG NGHAERDYDD
  “…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.”  Adolygiad Elinor Gwynn ar raglen Dewi Llwyd (13/07/14). Datganiad Cwmni’r Fran Wen  Yn dilyn ymateb “anhyg


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

16 Heddiw. Cyfanswm 216578