Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

Medi 2014

Mehefin 2013

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Chwilio am Swydd?
  Ydych chi’n chwilio am swydd, neu’n nabod rhywun sydd yn? Bydd cannoedd o swyddi ar gael yn Ffair Swyddi Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ar ddydd Mawrth Medi 23ain. Cynhelir y digwyddiad, a drefnir gan dîm I Mewn

 • Clebran ‘da…… Mair Jones
  Ma Mair Jones yn  dod yn wreiddiol o’r  Drenewydd, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio yn Chapter fel swyddog cyfathrebu, ac yn byw yng Nglan yr Afon. Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV? Bues i’n gweithio am ddau fis mewn stiwdio gelf yn Guadalajara, Mecsico yn ystod 2010.

 • Gwynt teg ar ei Ole!
  Caerdydd 0 Middlesbrough 1 Gan PDWB Ar ôl perfformiad anhygoel o wael arall nos Fawrth roedd e’n amlwg bod newidiadau mawr yn anghenrheidiol i achub tymor Caerdydd. Ac felly doedd dim syndod o gwbl i glywed ddydd Iau bod Ole Gunnar Solskjaer wedi gadael ei swydd fel rheolwr.

 • Dr Dylan Foster Evans yn Canfod Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd
  Bydd Dylan Foster Evans yn cynnal cwrs newydd i Fenter Caerdydd yr Hydref hwn – Canfod Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd. Dyma geisio dod i adnabod Dylan, un o ‘bobl Caerdydd’ yn well….

 • Pigion y Dinesydd
  Ewch i brynu eich copi o’r Dinesydd mis yma.. Mae Dinesydd mis Medi wastad yn llawn o hanesion am lwyddiant ein dinasyddion yn yr Eisteddfod Genedlaethol – a’r un peth eleni eto! Llwyth o wobrau, felly llongyfarchiadau mawr.

 • S4C eisiau clywed barn pobl Caerdydd
  Datganiad gan S4C Bydd cyfle i bobl Caerdydd ddweud eu barn am S4C wrth i ymgyrch y sianel ‘Eich Dewis Chi’ ymweld â’r brifddinas ddydd Sadwrn 20 Medi. Fel rhan o’r ymgyrch bydd stondin arbennig S4C wedi ei lleol


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

57 Heddiw. Cyfanswm 134091