Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Casgliadau Gwastraff dros y Pasg
  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi manylion casgliadau gwastraff dros y Pasg. Bydd casgliadau gwastraff fel arfer ar Ddydd Gwener y Groglith ond byddant un diwrnod yn hwyrach yr wythnos ganlynol oherwydd Dydd Llun y Pasg.

 • Sylw’r Byd ar Gaerdydd ym mis Mehefin
  Mae disgwyl i gynulleidfa ryngwladol o 200 miliwn o bobl wylio Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn fyw pan fydd yn dod i Gaerdydd ym mis Mehefin Yn ôl y trefnwyr mae disgwyl i fwy na 170,000 o bobl fod yng Nghaerdydd

 • Effaith Gemau Rygbi Rhyngwladol ar Gaerdydd
  Ar ôl penwythnos prysur a llwyddiannus yng Nghaerdydd, Steffan Davies sydd yn gofyn a yw’r ddinas wir yn elwa wrth gynnal gemau rygbi rhyngwladol? Mae Caerdydd yn enwog fel lle gwych i gynnal chwaraeon, gyda nifer o atyniadau diddorol, heb sôn am yr amryw siopau, bwytai a thafarnau sydd ar gael.

 • Y pellter yn rhy fyr? A ydy elw yn bwysicach na diogelwch i yrwyr y ‘Cabs’ Du?
  Ar benwythnos prysur arall yng Nghaerdydd mae Elen Davies yn adrodd stori dwy ferch ifanc sydd yn honi iddyn nhw fod mewn trafferth ar ôl i yrrwr tacsi wrthod gyrru nhw adre. Nos Sadwrn, fis Chwefror, ar ôl i Gymru heri

 • Candelas yn Clwb nos Sadwrn yma
  Bydd y Candelas yn diddanu’r dorf yn ‘Twrw’, yng Nhlwb Ifor Bach, nos Sadwrm yma (11fed Mawrth). Does dim angen cyflwyniad i’r band yma. Ag i’r bobol sy& #8217;n dod i Twrw yn aml, fydd dim angen cyflwyniad i Chroma na Cpt.

 • Geraint Jarman yn derbyn Gwobr Cyfraniad Arbennig
  Bythefnos yn ôl, aeth Rhys Dafis i Wobrau’r Selar 2017. Cyflwynwyd un o arwyr y Sîn Roc Gymraeg gyda gwobr ‘Cyfraniad Oes’ gan gylchgrawn Y Selar ar y nos Wener yn Aberystwyth.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346