Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

 

Mehefin 2013

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Gig Gwefus yn plesio’n fawr yn ystod Gŵyl Tafwyl
  Y FFug  – Dyfodol disglair i pync Cymraeg Adolygiad Ceri Jenkins (17 oed, Ysgol Plasmawr) Yn ystod wythnos Tafwyl, fe es i lawr i Clwb Ifor Bach am noson aruthrol o rantio, gweiddi a chofio deud diolch am yr iaith Cymraeg.

 • Darganfod Cyfrinachau Hanes Cymru ar Brosiect Cloddio Caer
  gan Megan Rowlands,  17 oed a fu’n gwirfoddoli yn ystod wythnos olaf cloddio Prosiect Treftadaeth Caer. Ychydig llai na fis yn ôl  dechreuodd ail prosiect archeolegol CAER yng Nghaearu ac Ely.

 • Tenis unrhywun? Tri clwb yn dathlu canmlwyddiant
  Gan Gwenda Richards, aelod o drydedd tîm menwod Clwb Windsor Penarth ers 28 mlynedd- heb wella, heb waethygu! Ma Wimbledon drosodd am flwyddyn arall a Novak Djokovitch a Petra Kvitova wedi’u coroni’n bencampwyr, ond fydd tri o glybiau tenis ardal Caerdydd yn dathlu drwy’r flwyddyn.

 • Tri Deg …
  Mae troi’n dri deg i ambell i ferch yn ben-blwydd anodd i’w lyncu, ond fe benderfynodd Beckie Jordan, merch o Plymouth yn wreiddiol sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ers deuddeg mlynedd, y bydd hi yn gwneud pethau’n wahanol.

 • Gareth Jones yn dod â Showboat i’r Bae
  Mae Gareth Jones, cyfarwyddwr cerdd Showboat wrth ei fodd yn byw yn y Bae ar ôl symud yma o Gilfynydd ym 2004 Yn ystod ei yrfa disglair gyda’r WNO o 1990 i 2008, mae Gareth wedi arwain 22 o gynhyrchiadau, popeth o Billy Budd i Turandot a Madam Butterfly.

 • Showboat yn angori yn y Ganolfan
  Gan Gwenda Richards  Yr wythnos hon fe fydd Showboat, cynhyrchiad Cape Town Opera o sioe gerdd Jerome Kerr ag Oscar Hammerstein yn gollwng angor yng nghanolfan y Mileniwm fel rhan o daith gyntaf y cwmni yn y DU ac Iwerddon.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

46 Heddiw. Cyfanswm 216951