Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Ydy artistiad Cymraeg yn “chwarae’n saff”?
  Ydy Cymru yn mwynhau ei hawl i ryddid mynegiant artistig? Dyma’r pwnc fydd dan sylw yng nhanolfan Chapter nos Iau Tachwedd 27ain. Yn ôl y sylwadau sydd eisoes wedi dechrau mewn cyfres o drafodaethau ar lein gan #ArtFre

 • Cystadleuaeth pobi cacen Nadolig
  Ydy’chi neu eich /rhiant/ ffrind / cymydog yn meddwl tipyn o’u sgiliau pobi? Mae rhaglen Bore Cothi ar Radio Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth i goroni y gacen Nadolig mwya blasus.

 • Cystadleuaeth Dylunio Ap
  Yn galw ar ddylunwyr aps yn ysgolion a cholegau chweched dosbarth Caerdydd! Oes gennych chi’r sgiliau i feddwl am syniad gwych ar gyfer Ap Symudol defnyddiol? Os felly, hoffai Tîm Project Caerdydd Uwch-Gysylltiedig, rhan o Gyngor Caerdydd, glywed gennych chi.

 • Hwyl yr Ŵyl yn Amgueddfa Cymru
  Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, mae’n Amgueddfeydd Cenedlaethol yn paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig, gan gynnig rhaglen o weithgareddau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

 • Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Deithio
  Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.

 • The Lion King – Canolfan y Mileniwm
  Tocyn am ddim i Disney’s ‘The Lion King’? Ie plîs! Adolygiad Esther Strange Ar ddydd Iau, heb os nac oni bai, mi welais i’r sioe gerdd fwyaf gweledol anhygoel erioed yng Nghaerdydd, sef Disney’s The Lion King yng Nghanolfan y Mileniwm.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

57 Heddiw. Cyfanswm 15560