Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Noson yn y Casablanca
  Gan Gwenda Richards. Llun gan Nick Sarebi Gospel, soul, ska. reggae a R&B- fe fydd cerddoriaeth fyw Tiger Bay i’w glywed unwaith eto ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru wrth iddi gael ei thrawsnewid yn un o glybiau enwoca’r brifddinas nos Sadwrn.

 • Adolygiad Arddangosfa Artes Mundi
  gan Huw Onllwyn Os ydych o’r farn fod datblygiad y byd celf wedi gorffen adeg Constable, a bod gwaith Picasso a Damien Hurst yn ‘crap’, edrychwch i ffwrdd nawr. Bob yn ail flwyddyn cynhelir cystadleuaeth ac arddangosfa Artes Mundi yng Nghaerdydd.

 • Barn yr ifanc am wleidyddiaeth yn y Senedd
  gan James Eul, myfyiwr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Pobl Caerdydd a diwrnod hyperleol y Senedd. Mae ffawd Cynulliad Ieuenctid Cymru yn ansicr ar ôl cyfarfod y pwyllgor deisebau Dydd Llun.

 • Dim Sŵn? Dim trafferth…
  Adolygiad ‘Dim Sŵn’ o safbwynt artist Marged Rhys Roeddwn i’n ffodus iawn o fod yn rhan o Ŵyl Sŵn unwaith eto eleni gyda fy mand gwerin amgen, Plu. Roedd hi’n sioc clywed bod yr ŵyl yn cael ei chwarte

 • Dyfodol y Gyfnewidfa Lo – Diwrnod yn y Senedd
  Dyfodol y Gyfnewidfa Lo – Diwrnod yn y Senedd Ysgrifenwyd gan Esther Strange a Llio Jones myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Pobl Caerdydd a Diwrnod Hyperleol yn y Senedd  Wythnos yma, fe wnaeth y Senedd gyfarfod i drafod datblygiad deiseb ‘Arbed Cyfnewidfa Lo Caerdydd’.

 • Siarad gyda Meri Huws yn y Senedd
  gan Isabel Bradshaw Hughes myfyriwr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Diwrnod hyperleol yn y Senedd. Bu Meri Huws Comisiynydd yr iaith Gymraeg yn y Senedd yw wythnos hon, i ymateb i gwestiynau reit heriol yn ymwneud a  â Bwrdd yr Iaith Cymraeg.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

26 Heddiw. Cyfanswm 13596