Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

Mehefin 2013

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Cefnogwyr Caerdydd yn cyfarfod Ole Gunnar Solskjaer
  gan Huw Onllwyn Tra bod helynt gêm Caerdydd yn erbyn Crystal Palace ym mhenawdau’r newyddion … dyma adroddiad o’r hyn ddigwyddodd mewn cyfarfod rhwng cefnogwyr Caerdydd âg Ole Gunnar Solskjaer wythnos ddwetha.

 • Cyfleoedd Swyddi gyda Stonewall Cymru
  Mae Stonewall Cymru yn chwilio am Weinyddwr Swyddfa ymroddedig i weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr i reoli cyfleusterau’r sefydliad a’i weithgareddau dydd i ddydd. Bydd y swydd yng Nghaerdydd a bydd yn cefnogi tîm Stonewall Cymru i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau.

 • GWOBR OFFERYNNOL I RHODRI
  Datganiad Cyngor Caerdydd Cynhaliwyd perfformiadau blynyddol Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer Gwobr Goffa Richard Fice y mis hwn. Mae’r wobr, a sefydlwyd drwy gyfraniadau ariannol gan y cyhoedd, er

 • CANOLFAN AILGYLCHU WAUNGRON ROAD I GAU
  Datganiad Cyngor Caerdydd Fel rhan o’r cynllun i symleiddio a gwella darpariaeth canolfannau gwastraff y cartref ac ailgylchu’r ddinas, bydd safle Waungron Road yn cau ar 27 Ebrill.

 • Y Sioe Flodau drwy lygaid plant
  Gan Mali a Lucy 10 oed Doeddem ni ddim wedi bod i sioe flodau o’r blaen, felly doeddem ni ddim yn gwybod beth i ddisgwyl…. heblaw am flodau wrth gwrs! . Yn sicr , doeddem ni ddim yn disgwyl bydde hwn yn le i blant.

 • Galw am hen luniau a deunydd i adrodd hanes Caerdydd
  Deunydd archif ar gyfer Pabell Treftadaeth Tafwyl Eleni yn Tafwyl, ynghyd â’r atyniadau arferol fel y llwyfannau cerddoriaeth, y babell fwyd a’r ardal chwaraeon, bydd pabell newydd sbon, sef y Babell Treftadaeth.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

18 Heddiw. Cyfanswm 163731