Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Sefydliad Pwyllgor Apêl Eisteddfod Caerdydd
  Mae trigolion Croes Cwrlwys, Sain Ffagan, Y Drôp a Rhydlafar yn cwrdd wythnos nesaf i sefydlu Pwyllgor Apel er mwyn codi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Mae’r cyfarfod wedi ei drefnu yn Neuadd Bentref Sain Ffagan am 7.

 • Sunny Afternoon? You’ve really got me!
  Adolygiad gan Gwenda Richards, o sioe Sunny Afternoon yn seiliedig ar gerddoriaeth The Kinks, yn Nghanolfan y Mileniwm.  Wedi cael fy magu yn y chwedegau, ces i fy nhrwytho yng ngerddoriaeth y cyfnod.

 • Haul yn gwenu ar gitâr Garmon
  Pan fydd yr actor Garmon Rhys yn camu ar lwyfan Canolfan y Mileniwm wythnos nesa  mae’n gobeithio y bydd y profiad yn dod ‘nôl ag atgofion melys o’i amser yn rhan o gynhyrchiad Theatr Genedlaethol yr Urdd ‘Ffawd’.

 • Problemau rhannu fflat
  Mae Lucy Rees, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd yn sôn am broblemau rhannu fflat  ac wedi syrffedu ar wynebu mynydd o lestri a sosbannau brwnt. “Pwy ti’n rhannu fflat ‘da?”… “Dau fachgen a ddwy ferch.

 • Hylabalw Halaholo
  Mae Tomos Rhys Jones, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yn bwrw golwg ar un o sêr y Gleision, Willis Halaholo ac yn gofyn a’i fe yw’r ateb i dymor anghyson y Gleision. Yn dilyn cychwyn arbennig i dymor newydd y

 • Mary Poppins ysblennydd yn llawn hwyl yr Wŷl
  Adolygiad o Mary Poppins, cynhyrchiad Cameron Mackintosh gan Gwenda Richards Mae nani enwocaf y byd wedi cyrraedd Caerdydd ac yn llwyddo i ddod a phawb dan ei swyn. Mae Mary Poppins yn sioe gerdd sydd yn taro tant perffai


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346