Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Perfformiad gwych arall i guro Ipswich
  Caerdydd 3 Ipswich 1 Gan PDWB Perfformiad da arall. Buddugoliaeth arall. Bydd cefnogwyr Caerdydd yn meddwl bod nhw’n breuddwydio. Beth bynnag mae’r rheolwr newydd Russell Slade wedi gwneud ers iddo gyrraedd pythefnos yn ôl mae’n gweithio.

 • Diwrnod newyddion hyperlleol yn y Bae
  Mae adeilad y Pierhead yn y Bae wedi cael ei droi’n ystafell newyddion mawr heddiw wrth i newyddiadurwyr hyperlleol Cymru gan gynnwys criw Pobl Caerdydd ddod ynghyd ar wahoddiad Llywodraeth Cymru.

 • Cynlluniau cymunedol uchelgeisiol Prifysgol Caerdydd
  Trawsnewid bywydau drwy gynllun cymunedol mwyaf uchelgeisiol erioed y Brifysgol Datganiad gan Prifysgol Caerdydd Mae pum prosiect i drawsnewid bywydau o dde Cymru i Affrica is-Sahara wedi cael eu dadorchuddio fel rhan o gynllun mwyaf uchelgeisiol erioed Prifysgol Caerdydd i gymunedau.

 • Gwobrau Dewi Sant 2015
  Ydych chi’n nabod rhywun yn y ddinas sy’n haeddu sylw am gamp neu weithgaredd arbennig, neu falle sy’n gweithio’n dawel fach, falle, i wella bywyd pobl eraill? Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn y dyddiad cau i enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant 2015.

 • Arwyddion y Sidydd: Scorpio
  Pob mis fe fydd  Eiri Palfrey yn dadansoddi pob un o arwyddion y Sidydd (Zodiac) Fis yma, Scorpio sydd dan y chwyddwydr…. Ar Hydref 23ain bydd yr haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Tachwedd 23ain yn perthyn i Scorpio, sef wythfed arwydd y Sidydd.

 • Dechreuad campus i Russell Slade
  Caerdydd 2 Nottingham Forest 1 Gan PDWB Buddugoliaeth galonogol iawn i Gaerdydd ac i Russell Slade yn ei gêm gyntaf fel rheolwr newydd.  Dim ond am gwpl o wythnosau mae Slade  wedi bod gyda’r chwaraewyr ond yn barod mae’n bosib gweld gwelliannau mawr.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

55 Heddiw. Cyfanswm 12943