Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • The Curious Incident of the Dog in the Night-time
  Adolygiad Huw Onllwyn (a’i deulu …) A yw’n ddoeth i mi, fel Cymro Cymraeg, ddweud mai un o gwmnïau theatr gorau Prydain yw’r Royal National Theatre? O diar! Dyna ddiwedd ar fy mreuddwyd o ddod yn aelod o Orsedd y Beirdd (ac yna’n Archdderwydd erbyn i mi droi’n wyth-deg-wyth).

 • Cyngor ar Deithio – Brwydr Ranbarthol Dydd y Farn
  Ddydd Sadwrn, bydd y Brifddinas yn croesawu Dydd y Farn III i Stadiwm y Mileniwm. Bydd dwy gêm rygbi yn gweld timau rhanbarthol y Dwyrain yn herio rhai’r Gorllewin ar yr un diwrnod, a disgwylir i’r gemau ddenu 45,000 o gefnogwyr i’r ddinas.

 • Gornest Myfyrwyr Caerdydd v Myfyrwyr Abertawe
  Bydd y digwyddiad chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru yn dechrau ar 22 Ebrill pan fydd myfyrwyr o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn dod wyneb yn wyneb ar gyfer cystadleuaeth flynyddol Gornest y Prifysgolion.

 • Yn Galw ar Dalent Gerddorol Cymru…
  … mae’r Gig Fawr yn ôl! Mae cystadleuaeth dalent orau Caerdydd, Y Gig Fawr, yn ôl am y pumed tro yr haf hwn, a bydd yn siŵr o ddatguddio mwy o dalent Gymreig unwaith eto.

 • Yr Adarwr Dinesig: Telor Cetti
  Y gyntaf mewn cyfres o golofnau achlysurol gan Dylan Foster Evans Dechreuaf â rhybudd bach – peidiwch â disgwyl trafodaethau arbenigol am adar yn y golofn hon. Ond ni ddylai hynny fod yn broblem ichi.

 • Rhiannon Roberts- Artist sy’n creu atgofion da
  Mae arlunydd ifanc o Aberaeron wedi cymryd ysbrydoliaeth o dai lliwgar y dref glan môr i ddatblygu arddull unigryw i’w gwaith  sydd i weld nid yn unig ar beintiadau ond ar bopeth o matiau i bacedi o fisgedi shortbread.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346